[Company Logo Image]

Hungarian

N2EE        Tesla Radio Foundation, Inc.       NT1E

Home Photos Location

 

Visitor No.

Hit Counter

Tesla Academy

Tesla Coil Christmas Tree

WSJ article

 

TESLA CUP "TC 2010"

(needs update for remote equipment rules)

RÁDIÓSPORT Világbajnokság szabályok

A Tesla Kupa verseny Nemzetközi Rádiósport Világbajnokságot a TESLA Radio Club rendezi annak érdekében, hogy elősegítse a nemzetek közötti megértést, versenyszellemet, sportszerűséget, a műszaki felkészültséget, továbbá az operátori képességek mérhetőségét és összehasonlíthatóságát, valamint a versenyben részt vevő állomások teljesítményét világ, kontinentális és nemzeti szinten.  

Fónia: Szombat (az utolsó hétvége),  2010. szeptember 25 0000 UTC-től 2400 UTC-ig

CW: Vasárnap, 2010. szeptember 26.  0000 UTC-től 2400 UTC-ig

Az egykezelős állomások mindkét üzemmódban legfeljebb csak 22 óra időtartamra vehetnek részt a 24 órás versenyben. A minimum 2 órás pihenőidő egy vagy két részletben tölthető el.  A multioperátor kategória a teljes 24 órás időtartamban versenyezhet.

1. Célkitűzés: A világ összes amatőre kapcsolatot teremthet egymással, a lehető legtöbb Maidenhead QTH négyszög elérésére törekedve. Averseny lehetőség kíván teremteni a Maidenhead QTH sávok (pl. JN9) további gyűjtésére a  STRIPES diplomához. A világ minden helyhezkötött állomásával létesített összeköttetés számít, beleértve a saját országot is.

2. Sávok: 160, 80, 40, 20, 15, 10 méter, a résztvevő engedélye szerint.

3. Riportváltás: Folyamatosan növekvő sorszám (001-től kezdve) és a saját QTH lokátor első negy karaktere (riportot tilos adni!). Példa: 001 JN97.
 A QTH lokátor a földrajzi szélesség és hosszúság alapján történő kalkulációja megtalálható a
http://www.arrl.org/locate/grid.html honlapon. Az USA városok QTH lokátor azonosítóját a http://www.arrl.org/locate/locate.html honlap tartalmazza. A  Multi-Multi kategória sávonként külön sorszámot ad, mindenki más folyamatosan növekvő sorszámot, sávtól függetlenül.

4. Pontozás: Minden helyesen leadott versenyriport 1 pontot ér, minden helyesen levett versenyriport 1 pontot ér fóniában, 2 pontot ér távíróban. Minden kétoldalú, hibamentes összeköttetés 2 pontot eredményez fónia üzemmódban, 3 pontot távíró üzemmódban. Ugyanazon állomás után sávonként és üzemmódonként csak egyszer számítható fel érvényes pont. Saját országgal és QTH lokátorral történt összeköttetések szintén pontot érnek.

NINCS BÜNTETŐPONT LEVONÁS!

5. Szorzók: Sávonként a QTH lokátor első 3 karaktere (a négyszögek vertikális sávja - JN9, FN5).

6. Eredményszámítás: A végeredmény az összsávon elért pontszám és az összsávon elért szorzók szorzata.

7. KATEGÓRIÁK:

7.1. TELJESÍTMÉNY SZERINT:

H. High Power- állomás legfeljebb 1500 Watt kimenő-teljesítményig (HP)
L. Low Powerállomás legfeljebb 150 Watt kimenő-teljesítményig (LP)
Q. QRPállomás legfeljebb 15 Watt kimenő-teljesítményig (QRP)

A kategória teljesítményeket a verseny alatt nem lehet túllépni.

A fenti teljesítményeken belül az alábbi kategória csoportok vannak:

7.2. KEZELŐ SZERINT:

A. Egykezelős, összsáv (SOAB)
O. Egykezelős, egy sáv a 160, 80, 40, 20, 15, 10 méterből (SOSB)
P. Egykezelős - packet használat/vendégoperátor (SOAB, kategória kiegészítés P/G ) 

/Assisted - /Mindenféle segédeszköz engedélyezett:

S. Több operátor, 1 adó -összesített, Multi - Single
M. Több operátor, több adó - összesített
- Multi - Multi 
C. Klub/Csapat verseny -összesített
E. WRTC stílusú csapatverseny súly/teljesítmény korlátozott állomás csomagokkal.

Az összesített fónia és CW eredmény képezi a verseny elsődleges eredménylistáját. Az egykezelős állomások esetében külön fónia és CW eredménylisták készülnek és külön díjak kerülnek kiadásra .

Az A és az O  kategóriákban csak egykezelős állomások dolgozhatnak saját állomással, vagy felszereléssel (nem lehet vendégoperátor), nem vehetnek igénybe semmilyen segítséget, más operátorok áltál történő klaszter figyelést, packetet, internetet, átjátszó hálózatot vagy BBS-eket. Egyszerre csak egy jel engedélyezett.

A P kategóriában engedélyezett az egykezelős állomás számára a tetszőleges mennyiségű adó, a távvezérelt állomás, a packett és a vendégoperátor használata.

Az S és az M kategóriába a klubállomások is beleértendők, az állomásokat több mint egy operátor kezeli és használhatnak átjátszót, packettet, klaszter figyelő hálózatot, továbbá minden egyéb segítséget a verseny során.

A multi-single adókategóriába tartozó állomások csak egy adót használhatnak (egyszerre csak egy jel engedélyezett, csak egy "adást folytató" operátor lehet), amely az áramforráshoz csatlakozik a verseny alatt. Meghibásodás esetén az adó cserélhető. A klasztert figyelő operátorok vevőkészüléket, adásra alkalmatlanná tett adóvevőt, továbbá hálózati számítógépeket használhatnak.

A multi-multi adókategóriába tartozó állomások sávonként egy adót üzemeltethetnek egyidejűleg (sávonként egyszerre csak egy jel engedélyezett).

Valamennyi adó 500 m-es körön belül helyezendő el, vagy az állomás engedélyesének címén, a telekhatáron belül. Az antennákat fizikailag, huzalokkal kell csatlakoztatni az adókhoz.

C katgória - Klub kategóriában versenyzők maximum 1 állomással dolgozhatnak kategóriánként, a választott teljesítmény osztálynak megfelelően, bármelyik üzemmódban (maximum 2 2 - tizenegy fóniában és tizenegy távíróban  - hat egysávos résztvevő, plusz egy az A, P, S, M, E kategóriákban). A klub végeredménye a klubtagok mindkét üzemmódban elért egyedi eredményének összegzése alapján kerül kiszámításra. A klub vezetője a verseny előtt köteles benyújtani az állomáslistát és az azokhoz tartozó kategóriákat. Egyéni állomások a saját hívójelüket használják és a QTH-juk négy szomszédos négyszögön belül, vagy azt érintve lehet (pl. FN56, FN66, FN55, FN65).

E kategória - WRTC stílusú verseny. Két operátoros csapatok. Az AC energiaellátás nem haladhatja meg az 1500 W-ot az egész állomásra vonatkozóan.           Minden berendezésnek és antennának meg kell felelnie a légi utasforgalmi követelményeknek, egy  felszerelés (64kg/személy) a következők           szerint:                       
2 ellenőrzött bőrönd: maximum 23 kg és az összesített mérete 157 cm (teljes hossz+szélesség+magasság)/darab.                                          
1 Kézipoggyász: Maximum 18 kg és az összesített lineáris méret ( H+Sz+M) 130 cm.

8. Díjak

Az első helyezettek oklevelet kapnak minden kategóriában és teljesítmény csoportban, minden résztvevő országa vagy elismert hívójel körzete szerint. A kitöltött oklevelek online hozzáférhetőek, de kérésre postázzák is.
A világ, a kontinens és az ország rekordokat rögzítik és publikálják. A kérelmezett pontszám, a végeredmény és a rekordlista a Tesla Kupa honlapján lesz közzétéve.  A vezető tíz állomás logja az összes kategóriából részt vesz a speciális LOG LOTTÓ játékban (ajándékok, repülőjegyek).


9, A TESLA KUPÁT és plaketteket a legmagasabb pontszámot elérő állomások nyerik el. Amennyiben egy állomás több trófeára is jogosult, a második helyért járó trófea a rangsorban a következő állomás számára lesz kiadva. Magánszemélyek, klubok, társaságok és cégek szponzorálhatják a díjakat.

10. Log követelmények
: Az összes résztvevő csak Cabrillo formátumú elektronikus logot nyújthat be email-ben vagy levélben küldött diszken. Minden dátum/idő UTC-ben legyen megadva. A log tartalmazza a küldött (az érvényes ellenőrzőszám megjelöléssel) és vett ellenőrzőszámokat. A log időrendi sorrendben legyen, kivéve a a multi operátor, multi transmitter allomásokat, akiknek sávonkénti felosztásban kell a logot elkészíteniük. Az egykezelős állomások egyértelműen jelöljék meg a pihenőidőt a hívójel mezőben "OFF" és "ON" beírással.

Minden résztvevőnek logot kell küldenie, függetlenül az elért eredménytől! A logok az ellenőrzést szolgálják és a verseny befejezését követő 30 napon belül kell azokat benyújtani a TC Versenybizottsághoz, annak érdekében hogy az eredménylistába bekerüljenek. A beküldött logok közül egy kisorsolásra kerül, és díjat nyer.

Megjegyzések:

Minden résztvevőnek a saját kategóriájának korlátain belül kell maradnia, bármilyen, az eredményt befolyásoló cselekedet is végez. Az adók és a vevők 500 m-es átmérőjű körön belül legyenek elhelyezve, 
vagy az állomás engedélyesének címén, a telekhatáron belül. Az antennákat fizikailag, huzalokkal kell csatlakoztatni az adókhoz és a vevőkhöz. Csak a résztvevő hívójele használható a saját eredményességének elősegítésére. Más hívójelet kell használni bármely más tekintetben.

Az állomás használhatja a QTH lokátort a CQ hívás részeként az "over" vagy a "contest" ("test") helyett.

11. Határidő:  A logot a Versenybizottság részére emailben
14 napon belül a K3BU@optimum.net címre, a diszket és a géppel írt papírlogot 30 napon belül a TESLA CUP, Box 282, Pine Brook, NJ 07058 USA címre kell eljuttatni a verseny befejezését követően. 

12. Kizárás: A versenyzőre vonatkozó nemzeti rádióamatőr szabályozás, a verseny szabályainak, a sportszerűségnek, a teljesítményhatároknak megsértése kizárásra ad okot. Az eredményesség elősegítésére érdekében nem rádióamatőr eszköz használata úgy, mint telefon, távirat, internet vagy packet (önbeírás a klaszterbe) sportszerűtlen magatartás és a résztvevő kizárását vonja maga után. A TC Versenybizottság intézkedései és döntései véglegesek és hivatalosak.

13. A  Tesla Kupa verseny honlapja:http://www.cTeslaRadio.org/TeslaCup.htm

 

Home ] Up ]

Last modified: 03/07/12